Ta strona używa plików cookie!
close

Ruch drogowy

Data dodania: 21 grudnia 2015 r.

Wydział Ruchu Drogowego
Komendy Miejskiej Policji w Legnicy

ul. Staffa 2, 59-220 Legnica
tel: 76/876-18-30, fax: 76/876-18-35

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego asp. sztab. Dariusz Werner
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego kom. Tomasz Kopta
 
Zaświadczenie o zdarzeniu drogowym:
Informujemy, iż w przypadku konieczności uzyskania zaświadczenia o zdarzeniach drogowych, podczas których czynności prowadzone były przez Komendę Miejską Policji w Legnicy i postępowanie zostało zakończone na miejscu, należy się zwrócić z pisemnym wnioskiem o wystawienie takiego zaświadczenia do tut. Komendy. 
1) Wniosek wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej można złożyć: 
- osobiście w KMP w Legnicy ul. Staffa 2 
- listownie na adres : 
Komenda Miejska Policji w Legnicy 
ul. Staffa 2
59-220 Legnica 
2) Zaświadczenie podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł (siedemnaście złotych). Opłaty należy dokonać w kasie organu podatkowego Urzędu Miejskiego lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miejskiego, nr 40124014731111000025212040. 
Zaświadczenie o liczbie punktów karnych:
Informujemy, iż w przypadku konieczności uzyskania zaświadczenia o ilości punktów karnych, należy się zwrócić z pisemnym wnioskiem o wystawienie takiego zaświadczenia do tutejszej Komendy. 
1) Wniosek wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej można złożyć: 
- osobiście w KMP w Legnicy ul. Staffa 2; 
- ustanie (bezpłatnie); 
- listownie na adres : 
Komenda Miejska Policji w Legnicy 
ul. Staffa 2
59-220 Legnica 
2) Zaświadczenie podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł (siedemnaście złotych). Opłaty należy dokonać w kasie organu podatkowego Urzędu Miejskiego lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miejskiego, nr 40124014731111000025212040. 
Kolizja a Wypadek:
Kolizja drogowa – potoczne określenie wypadku drogowego, w wyniku którego osoby w nim uczestniczące nie ponoszą śmierci ani nie doznają urazów, a szkodzie ulega jedynie mienie (np. samochód). 
Wypadek drogowy – potoczne określenie zdarzenia w ruchu drogowym, gdzie jeden lub więcej uczestników ruchu drogowego bierze udział w zdarzeniu, w wyniku którego uczestnik ruchu drogowego został ranny lub doszło do jego śmierci. 
UDZIELANIE PIERWSZEJ POMOCY PRZY WYPADKACH DROGOWYCH 
"Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażania siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3." Kodeks karny art. 162. 
POSTĘPOWANIE W WYPADKACH DROGOWYCH 
1. Zadbaj o własne bezpieczeństwo ! 
Nie będziesz mógł pomóc innym, jeśli sam zostaniesz poszkodowanym. 
- zatrzymaj się, 
- zapal światła awaryjne, 
- zaciągnij hamulec ręczny, 
- wyciągnij kluczyki z własnego samochodu. 
2. Zabezpiecz miejsce wypadku 
- ustaw trójkąt ostrzegawczy. 
3. Zapobiegnij zapaleniu się pojazdu: 
- wyciągnij kluczyki z samochodu poszkodowanego (wrzuć pod siedzenie kierowcy), 
- sprawdź czy nie ma palących się papierosów, 
- odcinamy kable od akumulatora. 
4. Udziel pomocy poszkodowanym. 
5. Wezwij pomoc. 
CO POWINNO ZAWIERAĆ ZGŁOSZENIE GDY WZYWAMY POGOTOWIE : 
- dokładny adres z nazwą miejscowości, 
- co się stało, 
- ilość osób poszkodowanych, 
- stan poszkodowanego, 
- nazwisko i telefon.