Kierownictwo jednostki Komisariat Policji w Chojnowie

Kierownictwo Komisariatu Policji w Chojnowie
przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 (we wtorki do godziny 16:30).
Chojnów ul. Wojska Polskiego 15
tel: (076) 818 8680

Komendant Komisariatu Policji w Chojnowie

nadkom. Jacek Paluch

mail : jacek.paluch@legnica.wr.policja.gov.pl

 

Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Chojnowie

podkom. Alicja Słonina

mail : alicja.slonina@legnica.wr.policja.gov.pl